HET ONDERWIJSATELIER

Laura werkt met een groot hart, kundig hoofd en praktische handen aan aan welbevinden in het onderwijs en leren voor het leven op school :-)


LEREN VOOR HET LEVEN OP SCHOOL

heart gambling

Wat als we kinderen...


niet alleen leren lezen en rekenen leren, maar ook vaardigheden voor het leven?

leren luisteren naar hun hart zodat zij (meer) kunnen doen waar ze blij van worden?

hun talenten en kwaliteiten leren herkennen en benutten?

zichzelf en hun mogelijkheden beter leren kennen?

leren dat tegenslag bij het leven hoort en hoe je daarmee om kunt gaan?


En dat we dat niet alleen leren ten behoeve van zichzelf, maar ook in relatie tot anderen én met het oog op hun rol en betekenis voor de samenleving, nu en in de toekomst?


En dat leraren, coaches en begeleiders zich daar kundig en competent in voelen?

Dat iedereen zich van waarde kan voelen en van waarde kan zijn?

Dat hele teams hierin samenwerken, vanuit visie en vakmanschap en met hun eigen hart?


Want leren en welbevinden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als een kind lekker in z’n vel zit, komt het beter tot leren en als je iets leert, sterkt dat je zelfvertrouwen en zit je lekkerder in je vel. Een mooie balans tussen goede didactiek en sterk pedagogisch vakmanschap, met psychologische kennis en steengoede werkvormen. Dat is waar ik graag aan werk, in verbinding, gelijkwaardig en samen met jou.


Kortom: Levenskunde in de klas!


Black Circle Blot
Black Circle Blot
Black Circle Blot
Black Circle Blot
Black Circle Blot
Green Check Mark
Green Check Mark
Green Check Mark
Brushstroke Arrow Smooth Round Curve

Wat doet het Onderwijsatelier?

Training

 • 4 daagse training ‘ACT in het Onderwijs’ (ook incompany)
 • 3 daagse training ACT in het onderwijs voor de Rino i.s.m. Jaantje Thiadens
 • Training toffe werkvormen (Liberating Structures in onderwijs)
 • Training ‘Veerkracht voor schoolteams’
 • Online training Mentale gezondheid voor mentoren i.s.m. Dominique Warmerdam

Onderwijs

 • Docent aan de post-academische opleiding tot Schoolpsycholoog (Duurzaam werken aan SEL) en de post-academische opleiding tot Kinder- en Jeugd psycholoog NIP (Mentaal welbevinden en gezond opgroeien)
 • Ontwikkelaar Welbevinden op School, Pharos & Trimbos
 • Opzetten ondersteuningsstructuur en kwaliteitsbeleid Agora HUB 030
 • Critical Friend en sparringspartner voor bestuurders en directeuren
 • Ontwikkelaar lessenserie ACT4life op school VO ism ACT4life


Supervisie

Voor psychologen en orthopedagogen die de post-master registratie willen halen voor Schoolpsycholoog en NIP kinder- en jeugdpsycholoog.


Graag werk ik vanuit jouw waarden en doelen en zingevend. Ik bied een spiegel, scherp aan, help overzicht creëren, heb compassie, en geef een liefdevolle schop onder de kont wanneer nodig :-)

Bestuurlijk

 • Werkgroep schoolpsychologen van sectie Jeugd NIP
 • lid expertgroep mentaal welbevinden & veerkracht NIP
 • lid Coalitie Welbevinden
 • lid ACT groep bij ACBS BeNe
Hand Drawn Arrow

NIEUW!

ACT in het Onderwijs


Leer levensvaardigheden voor het vergroten van welbevinden en veerkracht bij jezelf, leerlingen en collega’s


 • 4 dagen
 • Kennis kernprocessen ACT
 • Veel ervaringsoefeningen
 • Vele werkvormen die je gelijk in de klas en bij collega’s kunt toepassen.
 • Accreditatie K&J NIP/ OG-NVO aangevraagd

Loop je aan tegen

 • een hoge werkdruk in school,
 • complexe (gedrags)vraagstukken van leerlingen,
 • een oneindige to-do lijst?

En weet je ook wel dat je het anders zou willen, maar weet je niet hoe?


Wil je weten hoe je leerlingen en collega’s kunt leren omgaan met tegenslag en hen leren ‘ondertussen’ hun hart te volgen? Dat zij (en jij!) meer zicht hebben op wie zij zijn en hoe ze zich verhouden tot anderen?


Doe mee! Maak kennis met ACT en hoe je dit in het onderwijs kunt toepassen!


Leer het, leef het en geef het door! Schrijf je in voor de interesselijst

NIEUW!

Educational Worksheet Geometric Shapes

Boost je mentorles met input en

werkvormen voor mentale gezondheid!


Online training samen met Dominique Warmerdam van Psychologie in het Onderwijs.


💡 Ben jij of ken jij een leerkracht of mentor die nog wat psychologische basiskennis op zou willen doen op het gebied van o.a. groepsdynamiek, stress en psychologische veerkracht? Die niet wil problematiseren, maar juist normaliseren? En die graag hele praktische werkvormen wil ontvangen en uitproberen in de klas? Die daarover wil verdiepen en uitwisselen met andere mentoren? Die aan vakmanschap en ook aan eigen welbevinden wil werken?

Wees welkom!

We zijn nu net met een cursus begonnen, maar denk je nu: daar had ik ook bij willen zijn?

Zet je dan nu op de wachtlijst!

Over

Hi! Laura Stroo hier!

Ik werk met hart en ziel om beschikbare theorie over wat werkt in welbevinden, ACT en psychologische flexibiliteit te vertalen naar praktische, duurzame elementen en aanpak in de klas. Dit doe ik altijd samen, authentiek, onderbouwd en praktisch.


Mijn achtergrond?

Opgeleid als schoolpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog, supervisor K&J NIP, leerkracht, ib'er en gz-psycholoog en ACT Therapeut.

Ik werk als zelfstandige in scholen, samenwerkingsverbanden, besturen en gemeenten en als docent en supervisor met schoolpsychologen en kinder- en jeugdpsychologen (in spé).


Daarnaast werk ik heel graag en veel samen met andere toffe professionals, zoals:


Circle Painting

ACT4life

lessenserie voor VO-scholen

Circle Painting

Psychologie in het onderwijs

Circle Painting
Circle Painting

Coalitie Welbevinden

Circle Painting
Circle Painting
Circle Painting

NIP School-psychologen

In de media

Portrait of a Teacher While Teaching

In Vakblad MBO

mentale gezondheid

en preventie

(november 2022)

Webinar voor OCW Duurzaam werken aan welbevinden

Mei 2022

Op het Trimbos symposium over Kansrijke Jeugd

(10 november 2022)

Contact

Laura Stroo

laura@hetonderwijsatelier.nl

0612846109