HET ONDERWIJSATELIER

Laura werkt met een groot hart, kundig hoofd en praktische handen aan welbevinden in het onderwijs en leren voor het leven op school :-)


Brushstroke Arrow Smooth Round Curve

LEREN VOOR HET LEVEN OP SCHOOL

heart gambling
Black Circle Blot
Black Circle Blot
Black Circle Blot
Black Circle Blot
Black Circle Blot

Wat als we kinderen...


niet alleen leren lezen en rekenen leren, maar ook vaardigheden voor het leven?


leren luisteren naar hun hart zodat zij doen waar ze blij van worden?


hun talenten en kwaliteiten leren herkennen en benutten?


zichzelf en hun mogelijkheden beter leren kennen?


leren dat tegenslag bij het leven hoort en hoe je daarmee om kunt gaan?

En dat we dat niet alleen leren ten behoeve van zichzelf, maar ook in relatie tot anderen én met het oog op hun rol en betekenis voor de samenleving, nu en in de toekomst?


En dat leraren, coaches en begeleiders zich daar kundig en competent in voelen?

Dat iedereen zich van waarde kan voelen en van waarde kan zijn?


Dat teams hierin samenwerken, vanuit visie en vakmanschap en met hun eigen hart?

Want leren en welbevinden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als een kind lekker in z’n vel zit, komt het beter tot leren en als je iets leert, sterkt dat je zelfvertrouwen en zit je lekkerder in je vel.


Een mooie balans tussen goede didactiek en sterk pedagogisch vakmanschap, met psychologische kennis en steengoede werkvormen.


Dat is waar ik graag aan werk, in verbinding, gelijkwaardig en samen met jou.

Wat doet het onderwijsatelier?

TRAINING

 • 4 daagse ‘ACT in het Onderwijs’ (ook incompany)
 • Training toffe werkvormen (Liberating Structures in onderwijs)
 • Training ‘Veerkracht voor schoolteams’
 • Online training Mentale gezondheid voor mentoren i.s.m. Dominique Warmerdam


Onderwijs

 • Docent aan de post-academische opleiding tot Schoolpsycholoog en de post-academische opleiding tot Kinder- en Jeugd psycholoog NIP
 • Ontwikkelaar Welbevinden op School, Pharos & Trimbos
 • Opzetten ondersteuningsstructuur en kwaliteitsbeleid Agora HUB 030
 • Critical Friend en sparringspartner voor bestuurders en directeuren
 • Ontwikkelaar lessenserie ACT4life op school VO i.o.v. ACT4life
 • en meer :-)


SUPERVISIE

Voor psychologen en orthopedagogen die de post-master registratie willen halen voor Schoolpsycholoog en NIP kinder- en jeugdpsycholoog.


Graag werk ik vanuit jouw waarden en doelen en zingevend. Ik bied een spiegel, scherp aan, help overzicht creëren, heb compassie, en geef een liefdevolle schop onder de kont wanneer nodig :-)


BESTUURLIJK

 • Werkgroep schoolpsychologen van sectie Jeugd NIP
 • lid expertgroep mentaal welbevinden & veerkracht NIP
 • lid Coalitie Welbevinden
 • lid ACT groep bij ACBS BeNe


ACT in het OnderwijS

Leer levensvaardigheden voor het vergroten van welbevinden en veerkracht bij jezelf, leerlingen en collega’s


Loop je aan tegen

 • een hoge werkdruk in school,
 • complexe (gedrags)vraagstukken van leerlingen,
 • een oneindige to-do lijst?

En weet je ook wel dat je het anders zou willen, maar weet je niet hoe?


Wil je weten hoe je leerlingen en collega’s kunt leren omgaan met tegenslag en hen leren ‘ondertussen’ hun hart te volgen? Dat zij (en jij!) meer zicht hebben op wie zij zijn en hoe ze zich verhouden tot anderen?


Doe mee! Maak kennis met ACT en hoe je dit in het onderwijs kunt toepassen!


Leer het, leef het en geef het door! Schrijf je in voor de interesselijst

 • 4 dagen
 • Kennis kernprocessen ACT
 • Veel ervaringsoefeningen
 • Vele werkvormen die je gelijk in de klas en bij collega’s kunt toepassen.
 • Geaccrediteerd K&J NIP/ OG-NVO
Hand Drawn Arrow

MENTOR- EN SLB training

Educational Worksheet Geometric Shapes

Boost je mentorles met input en

werkvormen voor mentale gezondheid!


Online training samen met Dominique Warmerdam van Psychologie in het Onderwijs.


💡 Ben jij of ken jij een leerkracht of mentor die nog wat psychologische basiskennis op zou willen doen op het gebied van o.a. groepsdynamiek, stress en psychologische veerkracht? Die niet wil problematiseren, maar juist normaliseren? En die graag hele praktische werkvormen wil ontvangen en uitproberen in de klas? Die daarover wil verdiepen en uitwisselen met andere mentoren? Die aan vakmanschap en ook aan eigen welbevinden wil werken?

Wees welkom!

De eerste cursus loopt nu, maar denk je nu: daar had ik ook bij willen zijn?

Zet je dan nu op de wachtlijst!

Heart Carved in Tree Bark

Over

Hi! Laura Stroo hier!

Ik werk met hart en ziel om beschikbare theorie over wat werkt in welbevinden, ACT en psychologische flexibiliteit te vertalen naar praktische, duurzame elementen en aanpak in de klas. Dit doe ik altijd samen, authentiek, onderbouwd en praktisch.


Mijn achtergrond?

Samen met mijn lief en onze drie zoons woon ik in Utrecht.

Ik ben opgeleid als schoolpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog, supervisor K&J NIP, leerkracht, ib'er en gz-psycholoog, ACT Therapeut en ACT trainer.

Als zelfstandige werk ik in scholen, samenwerkingsverbanden, besturen en gemeenten en als docent en supervisor met schoolpsychologen en kinder- en jeugdpsychologen (in spé).


Daarnaast werk ik heel graag en veel samen met andere toffe professionals, zoals:


ACT4life

lessenserie voor VO-scholen

Psychologie in het onderwijs

Coalitie Welbevinden

NIP School-psychologen

In de media

In Vakblad MBO

mentale gezondheid

en preventie

november 2022


Webinar voor OCW

Duurzaam werken aan welbevinden

mei 2022

Little Heart Shaped tree. Earth day concept

Contact

Laura Stroo

laura@hetonderwijsatelier.nl

0612846109